இலங்கை மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதை வலுப்படுத்த Study Group இன் இங்கிலாந்து தனிமைப்படுத்தல் நிதி

தனது விரிவான மற்றும் முழுமையான வேலைவாய்ப்பு சலுகையின் ஒரு பகுதியாக, முன்னணி சர்வதேச கல்வி வழங்குநரா

Read More

ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ට රැකියා ලබා දීම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා Study Group එක්සත් රාජධානියේ නිරෝධායන අරමුදලක් පිහිටුවයි

ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ට රැකියා අවස්ථා පිරිනැමීමේ ක්‍රියාවලියේ තවත් පියවරක් ලෙස  ප්‍රමුඛතම ජාත්‍යන

Read More